Hizmetlerimiz

 • İş Güvenliği

  İş Güvenliği, güvenli çalışma ve yaşama bilincinin kazanılmasıdır.

  Bu bilinç ile hem çalışanlarınızı hem de işletmenizin Güvenliğini sağlayabilirsiniz…

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Eğitimi

  Eğitimin Amacı:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmeliklerdeki yasal gerekliliklerin tanımlanması amaçlanmaktadır.

  Katılımcı Profili:

  Şirket yöneticileri, işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, insan kaynakları uzmanları, şirket iş sağlığı güvenliği sorumluları

  Eğitim Süresi: 2 saat

 • İskele Güvenliği İskele Kontrolü Eğitimi

  Eğitimin Amacı: Katılımcılara güvenli iskele kurulumu, iskelede güvenli çalışma ve iskelelerin kontrolü konusunda bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır. 

  Katılımcı Profili:İş Güvenliği Uzmanları ve işçiler

  Eğitim Süresi: 2 Gün

 • İş Sağlığı Güvenliği Kurul Eğitimi

  Eğitimin Amacı:

  İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kimlerden oluştuğu,görev ve yetkilerinin neler olduğu,işçi ve işveren vekili yükümlülükleri ile iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik faaliyetlerin kavranmasıdır.

  Katılımcı Profili:

  Şirket yöneticileri ve iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri

  Eğitimin Süresi: 1 Gün

 • Tehlike Bilinci ve Risk Değerlendirme Eğitimi

  Eğitimin Amacı:6631 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işyerlerinde Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme yapılması yasal zorunluluk haline gelmiştir.Bu eğitimde katılımcılar meslek hastalıklarının ve iş kazalarının azaltılması için farkındalık  

  Katılımcı Profili:Şirket yöneticileri ve tüm çalışanlar

  Eğitim süresi:2 gün

 • İş Sağlığı

  Çalışanlarınızın sağlığının korunması ile işinizin sağlıklı sürdürülmesiyle beraber verimli ve kaliteli bir üretim sürecini elde edebilirsiniz...

 • Acil Durum Eylem Planı

  İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp Acil Durum Eylem Planı oluşturulmalı.

 • Risk Analizi ve İş Güvenliği Eğitimleri

  İşletmenizdeki iş kazasına ve meslek hastalıklarına dur diyebilmek için İSG EĞİTİMLERİ ve RİSK ANALİZİ yaptırmak yasal bir zorunluluktur.

 • ISO 9001 Danışmanlık Hizmetleri

  ISO 9001 bütün kuruluşlara, hiç bir ayrım gözetilmeksizin uygulanabilen bir yönetim sistemi olup, kuruluşun müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılamada, uluslararası alanda kabul görmüş bir yönetim standardıdır.

 • OHSAS 18001 Danışmanlık Hizmetleri

   OHSAS 18001, iş yerlerinde meydana gelebilecek olası iş kazası riskini en aza indirmek ve "İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir.

 • Patlamadan Korunma Dokümanı

  6331 Sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 'nun 30. Maddesine istinaden 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesine göre;

 • İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  Eğitim Amacı:İnşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında bilgilendirme

  Katılımcı Profili:Şirket yönetici ve diğer çalışanlar

  Eğitim Süresi:1 Gün

 • Ergonomi

  Eğitimin Amacı:Ofis çalışanları için ofis ergonomisi,tekrarlı hareketler ve ergonomik zorlanmalar nedeniyle oluşabilecek sağlık problemleri konusunda farkındalık yaratmak

   TEHLİKE SINIFI LİSTESİ
ÇALIşMA SAATLERİ