Risk Analizi ve İş Güvenliği Eğitimleri

İşletmenizdeki iş kazasına ve meslek hastalıklarına dur diyebilmek için İSG EĞİTİMLERİ ve RİSK ANALİZİ yaptırmak yasal bir zorunluluktur.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 10. Maddesi gereği işveren; iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmak zorundadır.

Risk Değerlendirmesi

Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

 

İş Güvenliği Eğitimleri

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
Kişisel koruyucu alet kullanımı,
Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
Uyarı işaretleri,
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
Temizlik ve düzen,
Yangın olayı ve yangından korunma,
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
İlk yardım, acil hizmetleri ve meslek hastalıkları,TEHLİKE SINIFI LİSTESİ
ÇALIşMA SAATLERİ