Patlamadan Korunma Dokümanı

6331 Sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 'nun 30. Maddesine istinaden 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesine göre;

İşyerlerinin;  yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımların mevcut olduğu bölümleri için, patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği, bu konuda güvenli çalışmanın tesisi için yapılması gerekenlerin saptanıp uygulamasına yönelik olarak gereğinin  yapıldığını  gösterir '' Patlamadan Korunma Dokümanı '' hazırlanması yasal zorunluluktur.

 

Patlamadan Korunma Dokümanı'nda, bulunmasına dikkat edilmesi gereken  hususlar ise ;

 • Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesi,
 • Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
 • Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunması, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
 • İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
 • Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü,
 • Parlama ve patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler,
 • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
 • İşyerinde patlayıcı ortamlara ( ex zone ) göre sınıflandırılmış yerler,
 • Yönetmelik Ek-2 ve Ek-3'te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
 • Çalışma yerleri ve uyarıcı cihazları da dahil olmak üzere  iş ekipmanlarının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
 • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların , İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne uygunluğudur.TEHLİKE SINIFI LİSTESİ
ÇALIşMA SAATLERİ