Acil Durum Eylem Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp Acil Durum Eylem Planı oluşturulmalı.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 11. ve 12. maddeleri gereği, işverenlerin acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını, uygun ekipman ve donanıma sahip ekiplerin oluşturulmasını ve eğitilmesiyle beraber, ilgili eksik hususların giderilmesine yönelik işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibata geçilmesini ve herhangi bir acil duruma karşı tüm çalışanların işletme sınırları haricindeki güvenli bir toplanma alanına sevki ile ilgili düzenlemeler yapmasını ön görür.

İşletmenizin Acil Durum Planlamalarını hazırlamakta, yangına karşı risklerinizi belirleyerek yangın ve tahliye tatbikatlarını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca Acil Durum Ekiplerinizin eğitimlerini vererek sizi ve işletmenizi bekleyen tehlikelere karşı hazırlamaktayız.

Acil Durum Planı 

Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.TEHLİKE SINIFI LİSTESİ
ÇALIşMA SAATLERİ